Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet


Välkommen till denna onlinekurs i grundläggande cybersäkerhet! Kursen lanseras den 2 september.

Läs mer!

Kursens syfte


Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma personer och andra som har ett intresse att lära sig mer om grunderna för cybersäkerhet. Syftet är att öka medvetenheten och kompetensen inom cybersäkerhet i Sverige. Vad är hoten, hur bedömer man olika hot, hur kan man skydda sig och fatta relevanta beslut för att undvika onödiga risker?

Kursen i korthet


Innehåll

Grundläggande begrepp inom cybersäkerhet, inklusive hot- och riskanalys.

Ges helt online

Kursen kommer att ges helt och hållet på distans via webben. Kostnadsfritt för alla inom EU.

Studera i egen takt

Kursen lanseras HT2021. Inga fasta moment så du kan studera när det passar dig.

Ger högskolepoäng

Genomförd kurs ger 3 högskolepoäng från Linköpings universitet.


Frågor och svar


När börjar kursen?

Kursen första del kommer att komma ut den 2 september 2021. Länk till kursen kommer finnas på denna sida.


Behöver man vara anmäld?

Kursmaterialet kommer finnas tillgängligt och öppet för alla, men för att kunna vara med i fråge- och diskussionsgrupper behöver man vara anmäld till kursen.


Hur anmäler man sig?

Anmälan till kursen görs genom antagning.se. I dagsläget görs antagning en gång per år, men vi har påbörjat arbete med att få till kontinuerlig antagning till kursen.


Jag blev inte antagen, vad kan jag göra?

Följ gärna kursen på webben och håll utkik efter nya antagningsomgångar. Vi jobbar med att justera behörighetskraven för att bättre passa målgruppen.


Vad är det för kurslitteratur?

Allt material som behövs kommer att finnas på kurshemsidan.

Kontakt


Examinator: Mikael Asplund

0700 895 827