Cybersäkerhet - grunder och medvetenhet


Välkommen till denna onlinekurs i grundläggande cybersäkerhet! Anmälan senast 15 april.

Läs mer!

Kursens syfte


Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma personer och andra som har ett intresse att lära sig mer om grunderna för cybersäkerhet. Syftet är att öka medvetenheten och kompetensen inom cybersäkerhet i Sverige. Vad är hoten, hur bedömer man olika hot, hur kan man skydda sig och fatta relevanta beslut för att undvika onödiga risker?

Kursen i korthet


Innehåll

Grundläggande begrepp inom cybersäkerhet, inklusive hot- och riskanalys.

Ges helt online

Kursen kommer att ges helt och hållet på distans via webben. Kostnadsfritt för alla inom EU.

Studera i egen takt

Kursen lanseras HT2021. Inga fasta moment så du kan studera när det passar dig.

Ger högskolepoäng

Genomförd kurs ger 3 högskolepoäng från Linköpings universitet.


Sista dag att söka är 15 april.

Anmäl dig!

Kontakt


Examinator: Mikael Asplund

0700 895 827